Silver Edition - Alternative Photography Prints

Jak se tvoří Resinotypie

V následujícím videu bych se s vámi rád podělil o to jak vzniká Antrakotypie  – stará fotografická technika, která se řadí mezi ušlechtilé fotografické tisky a jejíž počátky sahají do roku 1922.

Antrakotypie (jako většina podobných technik z této doby) je založená na principu zcitlivování želatiny fotosenzitivní látkou a jejím následném selektivním vytvrdnutí po expozici UV světlem.

Každý fotograf si většinou techniku poupravuje podle sebe, tak aby vyhovovala jeho výtvarným potřebám a zaměření. V níže uvedeném videu je použité jako podklad obrazu plátkové stříbro, které se obvykle používá pro restaurátorské potřeby, a které dodává výsledné fotografii zcela unikátní vzhled a plasticitu, zřetelnou zejména ve světlech. Pigmentové barvivo, z kterého je pak tvořen samotný obraz, pak dodává výslednému dílu absolutně temné a tmavé stíny.

Výsledkem je unikátní vzhled na pomezí mezi fotografií a malbou patřící do období fotografického piktorialismu.