Všeobecné obchodní podmínky pro www.photoheger.com

                   1. Smluvní strany

Provozovatelem internetového stránek www.photoheger.com je firma David Heger -Panex, Dublovice 231, okres Příbram. (dále jen „Provozovatel“). 

Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se zaregistruje na internetových stránkách www.photoheger.com (dále jen „Zákazník“).

                   2. Podmínky uzavření smlouvy

Dokončením objednávky a objednáním fotografického rámečku na keramice na stránkách www.photoheger.com zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami nákupu na www.photoheger.com. Zákazník i provozovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těchto podmínek. 

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na provozovateli vymáhat. 

Zákazník registrací a uzavřením této smlouvy získává svůj unikátní přístup (tedy login a heslo) do administračního rozhraní elektronického obchodu, odkud spravuje: veškeré kontaktní údaje, edituje vstupní heslo, sleduje historii vlastních objednávek a má přístup k vlastním zálohovým fakturám i vystaveným fakturám za objednané služby. 

Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů (přístupové heslo) měnit dle svého uvážení.

                   3. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré zákony a právní předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů a v žádném případě neposkytne osobní údaje zákazníka třetí osobě. 

 

                   4. Objednávání fotorámečků a fotopláten


Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny za nabízené produkty, a to i bez předchozího upozornění zákazníkovi. Může se tedy stát, že se ceny fotografií i v nákupním košíku od posledního přihlášení zákazníka změní. Při závazném objednání fotografických rámečků (tedy v momentě zaškrtnutí „Souhlasím s všeobecnými podmínkami“ a kliknutím na „Pokračovat“) je zaznamenána aktuální cena jednotlivého rámečku. Tato cena je směrodatná. 

                   5. Dodací lhůta

 Dodací lhůta je zob dnů ode dne potvrzení orazena u jednotlivých produktů a obvykle činí 5-7 dnů ode dne objednání. Zákazník je informován e-mailem o odeslání zásilky. Ve výjimečných případech si provozovatel vyhrazuje tuto lhůtu prodloužit. O tomto kroku je povinen informovat zákazníka. Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží do čtrnácti dnů.

6. Odstoupení od smlouvy

 

Kupující, který je spotřebitel dle bodu 1., má v případě uzavření smlouvy právo odstoupit od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží (nebo poslední dodávky zboží, bylo-li dodáno po částech), a to bez udání důvodu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  Odstoupení od smlouvy sdělí prodávajícímu vždy písemně (stačí e-mailem na adresu david.heger@gmail.com ). Pro odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel může využít vzorový formulář, který je k dispozici zde: 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 - Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně 

faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele): 

 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu 

tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*) 

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*) 

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů 

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné 

podobě) 

 

- Datum 

 

(*) Nehodící se škrtněte.