Skip to main content

Esej britské studentky Estelle Penny

Před časem jsem byl požádán jednou britskou studentkou o pár informací ohledně techniky kterou používám při vytváření fotografií. Výsledkem byla esej porovnávající přístup k „Muted photography“ tedy k technice využívající tlumené barvy tří různých autorů. V originále si ji můžete přečíst v anglické mutaci